We maken stappen, maar het duurt allemaal even wat langer

Omdat de vorderingen minder snel gaan dan verwacht, maar er wel stappen worden gemaakt, hieronder een overzicht van hetgeen waar we mee bezig zijn. BestemmingsplanHet concept-bestemmingsplan ligt bij de gemeente Bergeijk;De reacties van de buurt uit de Omgevingsdialoog worden nu verwerkt;Er wordt ook nog nader verkeersonderzoek gedaan;Hierna kan het Bestemmingsplan in procedure. CPO-woningenBegin juli wordt […]